Online rekenenmachine

Waarom zou je onnodig veel tijd kwijt zijn aan het uitrekenen van een ingewikkelde formule, terwijl je deze binnen enkele seconden met een rekenmachientje hebt berekend? Met deze handige online rekenmachine reken jij zeer snel de meest ingewikkelde rekensommen uit. Naast het optellen, aftrekken en delen kun je nog veel meer kanten uit met deze rekenmachine. Lees in onderstaande tekst meer over de meest gebruikte functies van de online rekenmachine.

Veelgebruikte functies

Rekenmachines worden vaak geraadpleegd wanneer mensen snel een min-, plus-, of deelsom willen oplossen. Dat kan met deze online rekenmachine perfect. De knopjes die je hiervoor moet aanklikken spreken voor zich. Ook langere plus-, min-en deelsommen kunnen met deze rekenmachine berekend worden. Wanneer je een nieuwe som wilt starten, klik dan op het knopje C en de rekenmachine begint weer bij 0, zodat er een nieuwe som kan worden ingevoerd. Met de functie ‘terug’ kun je het laatst ingevoerde cijfer verwijderen.

Kwadraat, tot de macht drie en worteltrekken

Wanneer je het kwadraat van getallen moet uitrekenen, dan kun je eerst het begingetal invoeren en vervolgens het knopje X² aanklikken. De online rekenmachine geeft dan direct het antwoord voor jou weer. Hetzelfde geldt voor tot de macht drie, maar dan klik je op de X3. Ook worteltrekken is heel makkelijk met deze rekenmachine. Het worteltrekteken (√) staat in dezelfde vorm op de rekenmachine en kan gebruikt worden voor het oplossen van sommen waarbij je moet worteltrekken.